Sửa chức năng thay đổi ngôn ngữ trên cùng một post

Thảo luận trong 'ACMS Content Management System' bắt đầu bởi xman, 7/7/15.

 1. xman

  xman Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  6/7/15
  Bài viết:
  44
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  8
  Mục đích là vào bất kì một url nào ta cũng có thể sinh ra một url tương ứng cho ngôn ngữ khác dựa vào url đang truy cập
  File:
  Function:

  PHP:
  function list_languages($options = array())
  {
    
  $CI = & get_instance();
    
  $default_language $CI->config->item('default_language');
    
  $current_language $CI->config->item('language_abbr');
    foreach (
  $CI->config->item('lang_desc') as $value => $key) {
    
  // If language is the same as default language, don't show the abbrevation
    
  $url = ($value == $default_language) ? '' $value;
    
  $title = (isset($options['title']) and $options['title'] == 'code') ? $value $key;
    
  // Set active class on active language
    
  $active = ($value == $current_language) ? ' active' '';
    if (isset(
  $options['layout']) and $options['layout'] == 'option') {
    if (
  $active) {
    
  $active ' selected="selected"';
    }
    echo 
  '<option value="' base_url() . $url '"' . @$active 'class="' $value '">' $title '</option>';
    } elseif (isset(
  $options['layout']) and $options['layout'] == 'li') {
    
  // process for current url still have correct path
    
  if ($value == $default_language) {
    echo 
  '<li class="' $value $active '"><a href="' base_url() . str_replace($current_language '/'''uri_string()) . '" title="' $key '">' $value '</a></li>';
    } else {
    echo 
  '<li class="' $value $active '"><a href="' base_url() . $value '/' str_replace($current_language '/'''uri_string()) . '" title="' $key '">' $title '</a></li>';
    }
    } elseif (isset(
  $options['layout']) and $options['layout'] == 'img') {
    
  $image_path = (isset($options['image_path'])) ? $options['image_path'] : 'images';
    echo 
  '<a href="' base_url() . $url '" class="' $value $active '" title="' $key '"><img src="' base_url() . $image_path "/" $value '.png" alt="' $key '" /></a>';
    } else {
    echo 
  '<a href="' base_url() . $url '" class="' $value $active '" title="' $key '">' $title '</a>';
    }
    }
  }
  Phần:

  PHP:
    // process for current url still have correct path
    
  if ($value == $default_language) {
    echo 
  '<li class="' $value $active '"><a href="' base_url() . str_replace($current_language '/'''uri_string()) . '" title="' $key '">' $value '</a></li>';
    } else {
    echo 
  '<li class="' $value $active '"><a href="' base_url() . $value '/' str_replace($current_language '/'''uri_string()) . '" title="' $key '">' $title '</a></li>';
    }
   

Chia sẻ trang này