tạo facebook app Archive

Sử dụng tham số signed_request để kiểm tra like app

Rất nhiều bạn hỏi làm sao để kiểm tra xem người dùng (user) đã like page hay app hay chưa, hoặc bắt buộc phải like page thì mới sử dụng được app. Việc này sẽ giúp bạn bảo vệ nội dung (content) hay muốn tăng lượng thành viên trên fanpage của bạn một cách hiệu

Sử dụng Graph API để upload photo lên profile thành viên trên facebook

Trong các bài viết Cách post link và photo lên wall của user trên facebook các bạn đã có thể upload photo lên profile của thành viên thông qua API của Facebook Framework. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một cách nữa để upload photo lên profile bằng cách sử dụng Graph API. Việc

Lấy danh sách friend của user đang truy cập facebook app

Theo yêu cầu của bạn Matto hỏi tại bài viết Làm quen với lập trình Facebook SDK v.3.1.1 mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy danh sách kèm theo profile pic của friend đó. Cách thức truy xuất cũng giống như các bài viết trước Cách post link và photo lên wall của user

Cách post link và photo lên wall của user trên facebook

Một trong những action quan trọng để app của bạn tương tác với user đó là cho phép post nội dung từ app của bạn lên trên wall của user. Nội dung của bạn có thể là text thông thường hoặc photo kèm theo link và nội dung mô tả. Đối với nội dung mô

Làm quen với lập trình Facebook SDK v.3.1.1

Facebook Platform là một chuỗi các API giúp cho bạn dễ dàng tương tác với mạng xã hội người dùng (social). Nó cho phép bạn truy xuất đến cơ sở dữ liệu Facebook thông qua các ngôn ngữ lập trình mà ở đây mình đề cập đến là ngôn ngữ PHP. Trong bài viết này