facebook like Archive

Sử dụng tham số signed_request để kiểm tra like app

Rất nhiều bạn hỏi làm sao để kiểm tra xem người dùng (user) đã like page hay app hay chưa, hoặc bắt buộc phải like page thì mới sử dụng được app. Việc này sẽ giúp bạn bảo vệ nội dung (content) hay muốn tăng lượng thành viên trên fanpage của bạn một cách hiệu

Thêm facebook like button vào website của bạn

Bạn muốn người khác biết đến 1 bài viết hay một website hay mà không muốn post trực tiếp lên wall của bạn. Hoặc bạn muốn người khác chia sẻ bài viết của bạn ngay chính trên trang của bạn mà họ đang xem. Rất đơn giản chỉ cần chèn đoạn mã bên dưới đây