MKPortal

MKPortal là một Portal, miễn phí / hệ thống quản lý nội dung (CMS) được tích hợp liền mạch với các diễn đàn phần mềm phổ biến nhất (Simple Machines, Invision Power Board 1.3 và 2.x, phpBB, MyBB và vBulletin). Nó sử dụng các hệ thống quản lý và các tính năng mạnh mẽ và…

PHPbb

phpBB là gói phần mềm dùng để xây dựng các ứng dụng diễn đàn, phpBB viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP có sử dụng cơ sở dữ liệu như MySQL… Tên gọi “phpBB” là viết tắt của PHP Bulletin Board. phpBB phát hành theo giấy phép mã nguồn mở GNU General Public License, phpBB…

WordPress

WordPress là một phần mềm mở và miễn phí để làm blog cá nhân, trang web cá nhân nổi tiếng. WordPress được xây dựng trên sự tiện dụng, cùng với các định dạng chuẩn của web. WordPress sẽ luôn miễn phí và vô giá! Đơn giản, WordPress là phần mềm bạn muốn sử dụng khi…

Joomla CMS

Joomla! là một hệ quản trị nội dung  mã nguồn mở. Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Joomla! có các đặc tính cơ bản là:…

Nuke Việt

NukeViet là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở, người sử dụng thường gọi NukeViet là portal  vì nó có khả năng tích hợp nhiều ứng dụng trên nền Web. NukeViet được Nguyễn Anh Tú – một lưu học sinh người Việt tại Nga – cùng cộng đồng phát triển thành một ứng…