Làm chơi, thấy ưng ưng. Để không thì phí nên đem ra share cho mọi người. Hiện tại mình chỉ template có trang chủ. Bạn nào thích thì để lại comment bao gồm: Tên, Email, Mục đích sử dụng nhé. Mình sẽ share file PSD cho. Nếu muốn full version với html/css thì liên hệ