Tự học lập trình PHP với MySQL bằng Tiếng Việt, gần 40mb từ cơ bản đến nâng cao. Bạn muốn tự khám phá CSDL MySQL, lập trình WEB với ngôn ngữ PHP, ngôn ngữ lập trình WEB thịnh hành nhất hiện nay? Tài liệu này chính là tài liệu bạn nên đọc đầu tiên. Download: