Template engine Archive

Xtemplate là gì ?

Khi viết 1 trang bằng php chắc hẳn không ít bạn chọn cách trộn lẫn mã html vào code php , tuy cách này có linh động hơn cách dùng template nhưng không chuyên nghiệp được bằng việc chúng ta sử dụng template và công việc bảo trì cũng gặp khó khăn . Vì vậy

Smarty

Smarty là một hệ thống tạo mẫu web (web template system) được viết trên nền PHP. Smarty được giới thiệu như là một công cụ cho việc chia nhỏ các quá trình thiết kế trang web. Đây là một chiến lược thiết kế cho các ứng dụng web hiện đại. Smarty tạo ra các nội