Kỹ năng Archive

7 kỹ năng cần có của lập trình viên trong năm 2013

Nếu bạn luôn muốn cố gắng học hỏi nâng cao kiến thức của mình để theo kịp với xu hướng công nghệ hiện nay nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì sau khi đọc bài viết này bạn sẽ hiểu mình cần phải làm gì trong năm 2013 này. Thật ra thì câu hỏi

Kỹ năng cần có của Team Leader trong Team Building!

1. Hãy linh động. Những tình huống đột xuất có thể là những khỏanh khắc tuyệt vời nhất 2. Hãy luôn chuẩn bị thật tốt. Đạo cụ dự phòng, phương án dự phòng, chương trình dự phòng…tất cả mọi thứ đều phải dự phòng trước 3. Hãy đặt nguyên tắc của cá nhân sang một

Dành cho team leader – Để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Đối với người lãnh đạo nhóm hoặc người trực tiếp chỉ huy nhóm, luôn phải suy nghĩ ra những phương cách để xây dựng nhóm làm việc sao cho đem lại kết quả tốt đẹp cho mục tiêu chung của nhóm và cho từng cá nhân trong nhóm. Đó là những phương cách nào, hãy

Các kỹ năng cơ bản trong Xây dựng và Làm việc nhóm

Làm việc theo nhóm (team- work) nghĩa là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, cùng phấn đấu để tìm kiếm sự thành công trong học tập hoặc trong công việc. Kết quả của sự cộng tác này đôi khi hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Nhưng không phải lúc nào mọi việc