Hi, chào các bạn lý do chính mình viết bài này là do mình không thể vào blog của mình có chứa các track mà mình thích trên con điện thoại “nhà quê” (theo như 1 người bạn gần đây của mình trêu thế =)) ) nhưng không sao vì mình viết trang đó dựa