Phát hành phiên bản Xenforo 1.1.4

Ra mắt phiên bản Xenforo 1.1.4

Phát hành XenForo 1.1.4 XenForo 1.1.4 là phiên bản nâng cấp bảo trì thứ 4 trong chuỗi phiên bản 1.1. Phiên bản này phát hành ra để sửa một số lượng lớn các lỗi được phát hiện và gia tăng thêm khả năng bảo mật (bao gồm ngăn chặn việc khai thác qua lỗi clickjacking…

Cách get cookie và set cookie trong xenforo bằng javascript

Trong quá trình lập trình phía client cho các addon các bạn chắc hẳn sẽ không ít lần phải sử dụng cookie để lưu giữ giá trị hiện thời. Chính vì thế việc set và get cookie bằng javascript sẽ rất tiện lợi và nhanh chóng mà không phải nhờ đến server language. Bài này…