Nukeviet Archive

Hướng dẫn viết module cho phiên bản NukeViet 3.0

HƯỚNG DẪN VIẾT MODULE CHO PHIÊN BẢN NUKEVIET CMS 3.0 CÁC BÀI VIẾT: 1. Giới thiệu về cấu trúc cơ bản của module 2. Cách viết một module đơn giản 3. Thêm link quản lý module vào menu quản trị 4. Thêm 1 submenu quản lý module trong admin 5. Kết nối với file ngôn

Hướng dẫn viết block cho phiên bản NukeViet 3.0

Lâu rồi Xman không viết bài hướng dẫn nào cho mọi người vì bận nhiều việc riêng quá. Hôm nay tranh thủ viết bài hướng dẫn cách bạn viết block cho phiên bản NukeViet 3.0. Yêu cầu: -Phiên bản NukeViet 3.0 -Một trình soạn thảo text OK, bài này mình sẽ hướng dẫn một cách

Module XChat ver 1.0 cho phiên bản NukeViet 3.0

Download: http://nukeviet.vn/phpbb/download/file.php?id=4622 Mở đầu cho phong trào viết các addon và module cho NukeViet 3.0 mình gửi đến các bạn module XChat ver 1.0. Các chức năng chính của module: -Cho phép ban theo user và ip -Thiết lập lệnh ban, unban, xóa chatbox -Quản lý các smile và thêm smile vào hệ thống -Cho

Phiên bản NukeViet 2.0 RC3

Đúng 0h ngày 01/03/2010, NukeViet 2.0 RC3 đã chính thức ra mắt trên hệ thống Google code. Phiên bản này chủ yếu tập trung fix các lỗi của bản NukeViet 2.0 RC2. Khi đọc được thông báo này, đề nghị các bạn đang sử dụng phiên bản trước thực hiện nâng cấp càng sớm càng