Sử dụng tham số signed_request để kiểm tra like app

Rất nhiều bạn hỏi làm sao để kiểm tra xem người dùng (user) đã like page hay app hay chưa, hoặc bắt buộc phải like page thì mới sử dụng được app. Việc này sẽ giúp bạn bảo vệ nội dung (content) hay muốn tăng lượng thành viên trên fanpage của bạn một cách hiệu…

Lấy danh sách friend của user đang truy cập facebook app

Theo yêu cầu của bạn Matto hỏi tại bài viết Làm quen với lập trình Facebook SDK v.3.1.1 mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy danh sách kèm theo profile pic của friend đó. Cách thức truy xuất cũng giống như các bài viết trước Cách post link và photo lên wall của user…